Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deo Marti... Germani Cives Tuihanti Cunei Frisiorutn. V. S. Alexandriani V(otum) s(olverunt) l(ibenter) m(erito)

en langs de andere zijde : Deo Marti Thingso. Wat luidt als volgt: « Aan den God Mars hebben de Germaansche burgers van den stam der Tuihanten, strijdend in de Friesche kolonie onder Verius Severius Alexandrianus, dit offer vrijwillig gewijd, gelijk het behoort. »

Op den overkant draagt de God Mars of Dys den bijnaam Thingsus. Thingsus is de interpretatio Romana van den Germaanschen Tivaz en is dus niemand anders dan de Oorgerm. Tivaz, Thingsaz, die niet alleen de god des gerechts, maar ook de krijgsgod was. Want Thingsus staat te Housensteads in krijgsrusting met helm, schild en speer afgebeeld. Bijgevolg is Thingsus de heer en beschermer van het Friesche volk, 't zij in het gerecht, 't zij in het leger vereenigd (Cfr. Hoffory, 153). In Saksen heette Dys Saxnoot, als beschermer en eerelid der vereenigde zwaardvechters; hier noemen zij hem Thingsus of dinggenoot, voor zooveel hun de bescherming der vergaderde Friesche stamgenooten wordt opgedragen, zoodat het gebruikelijk was de goden te betitelen volgens eene bijzondere omstandigheid of een bijzonder inzicht, bij een volk of stam bestaande.

In Noorwegen bestond er ook oorspronkelijk één Tivaz, maar van dezen werden mettertijd twee godheden gemaakt: de Tivaz thingsvaz of Tyr, en de Tivaz hohnijaz of Honir (volkengod). Deze laatste heeft met den eersten weldra niets gemeens en verschijnt gedurig in gezelschap (als eene drievuldigheid) van Odin en Lothurr. Odin overtreft weldra zijne beide makkers, het is de onstuimige windgod; waarover later (Cfr. Hoffory, 165). Dys werd als zege- en strijd-

Sluiten