Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen hem als zijnde de godgemaakte regenboog. Wat hem nog dichter bij Dys stelt, is dat hij het zwaard voert evenals Saxnoot en dat hij een paard berijdt met goudglanzende manen (Gulltop). De negen maagdenzusters, van de welke hij geboren wordt, kan men verklaren als negen zeebaren, die elk in verschillende kleur het zonnelicht weerspiegelen, of als negen bergtoppen, die de eerste, des morgens, de stralen der zonne weerkaatsen en dus bij de menschen als voortbrengsels van den zomergod kunnen doorgaan.

Toen de listige god Loki den halsband van Freya (Brisingamen) gestolen, en dien achter eene zeeklip ver in het Westen verborgen had, krorp Heimdall, die altijd wacht hield aan het uiteinde van den regenboog of aan den ingang des hemels, in de gedaante van eenen rob ter plaats, vocht met Loki, ook in zeerob herschapen, en bracht den halsband terug. Mullenhoff verklaart dezen mythus als zijnde de strijd tusschen het avond- en het morgenrood. Loki is immers het booze beginsel, de geest der duisternis, die op het einde der wereld zijne rol moet spelen. Als dusdanig is hij de geboren vijand van Heimdall, de god van het aanbrekend licht.

Wanneer het einde der wereld nadert, geeft Heimdall het teeken : hij blaast in den Giallarhoorn zoo geweldig dat alle ruimten weergalmen, dat de wereldboom siddert en ruischt (Vol. 47-48.) Een kamp brandt los tusschen Loki en Heimdall. Heimdall moet, na hardnekkigen tegenstand, zijn zwaard nederleggen, en aan den vijand overlaten; deze doorboort hem het hoofd met zijn eigen wapen.

Germaattsche Godenleer,

4

Sluiten