Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden zijner eigene familie herkende. Helkin, de wilde jager, heet in den Elzas Hubi of Freischütz (Robin du bois), in Engeland Robin Hood, in Midden-Frankrijk heet de wilde jacht Chasse a Bodel, Chasse a Ribaud of Rigaud, in Poitou Chasse Gallerie, langs de Loire

Chasse Briquet.

Zoo is dan Arlequin of de alvenkoning de duivel

geworden met zijne booze geesten. Het is wel waar dat in de Germaansche mythologie de Alven met enkel kwaad, maar ook goed bij de menschen te weeg brachten, en dat er oorspronkelijk zwarte en witte, booze ui goede Alven onderscheiden werden; maar de booze zijde heeft meer indruk nagelaten, en de Saksen en de Normandiërs, die de legende van Helkin of Arlequin uit Germanië medebrachten, zullen de heilbrengende werking der Alven uit het oog verloren hebben. Hetzelfde blijkt uit den Erlkömg van Göthe, waar de booze geest een kind in de

armen zijns vaders verwurgt.

Later nochtans, toen het heidendom niet meer te vreezen was, werd de wilde jacht niet als schadelijk, maar als eene machtbetooging beschouwd. Toen stelden de volkeren hunne voornaamste helden aan het hoofd der luchtvaarders. Zoo treden beurtelings Karei de Groote en Hugo Capet in trankrijk, de koningen Abel en Waldemar in Denemark, Keizer Karei in Duitschland als aanvoerders der wilde jacht op. Dit is de wet der substitutie of der epische overdracht. De comische rol, die Arlequin in het volksgeloof nog speelt, dagteekent enkel van de viiftiende eeuw.

Sluiten