Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders heetten Wilt en We. Deze drie beheerschten de wereld. Zij doodden den reus Ymir en schiepen uit hem de wereld en uit twee boomen de eerste menschen. Dan bouwden zij zich eenen burcht te midden der wereld en noemden hem Asgard. In dezen burcht is eene plaats die Hlidskjalf heet, van waar hij alle werelden overziet en der menschen doen en laten naspeurt. Zijne huisvrouw heet Frigg. Hij heet Alvader, omdat hij de vader is van allé goden, menschen en dieren. Hij had eene dochter genaamd Jord, welk ook zijne vrouw werd, en waarbij hij eenen zoon Asathor won. Odin nam Nacht, de dochter des reuzen Narfi, en haren zoon Dag, gaf hun twee paarden en twee wagens, zette ze aan den hemel, opdat zij daarmede alle vier en twintig uren rond de aarde zouden rijden. Dan stelde hij rechters aan (andere goden) over de menschen in het plein Idafeld, te midden van Asgard, en behield zich den eersten zetel. Zij smeedden allerlei werkgerief uit goud: dit is het gouden tijdvak. Daarop gingen zij naar hunne rechtersstoelen en schiepen de dwergen. De goden hielden dagelijks gerecht bij den esch Yggdrasil. Een der wortels van dezen boom reikt tot aan het verblijf der reuzen: daar is de bron van Mimir, Odin's oom van moeders zijde. In deze bron is alle wijsheid en verstand bevat. Mimir, de bewaker der bron, bezit alle kennis, omdat hij dagelijks met den Giallarhoorn uit die bron drinkt. Eens kwam Odin bij Mimir en vroeg eenen teug van het kostelijk nat. Mimir wilde hem echter niets geven, vooraleer Odin een zijner oogen tot onderpand gaf. Odin gaf zijn oog en bleef eenoogig sedertdien.

De goddelijke Asen zijn twaalf in getal: Odin is de voornaamste en de oudste. Hij bestuurt alle dingen, en, alhoewel ook andere goden macht hebben,

Sluiten