Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning Olaf Try ggvason omvergesmeten werd (± i ooo). In den tempel van Drontheim (Noorwegen) waren ook verscheidene godenbeelden; maar, zegt het verhaal, Thor zat in het midden, als de meest gevierde, hij was groot en geheel met goud en zilver behangen. Thor zat op eenen wagen, die zeer prachtig was. Twee welgemaakte bokken in hout waren daar vóór gespannen. Wagen en bokken gingen op wielen. De hoornen der bokken waren met zilver overtrokken.

Ook zijn in Scandinavië ongelijk meer namen van plaatsen en personen met Thor gevormd dan met de benaming van andere goden : zulke persoonsnamen zijn : Thorsten of Thorstein, Thorwald, Thor■waldsen, Thorbjórn, Thorg er d, Thor grim, Thorgils, Thorkell.

De dragers daarvan waren aan de bijzondere bescherming van den god bevolen. Plaatsen naar Thor gedoopt en nog op de landkaart te vinden, zijn : Thorsas in Zuid-Zweden; Thorsaker, Thorsö, en Thorshalla in Midden-Zweden rond Uppsala; Thorvik in noordelijk Noorwegen, Thorning in zuid-, en Thorsleo in noordelijk Denemark. Zoo volksgemeen was de dienst van Thor dat zijn beeld met den wagen en de twee bokken als eene gedurige vereering en bede gesneden werd op tafels, stoelen, schepen, dat de lieden kleine hamertjes bij zich droegen als amuletten, dat zij Thor aanriepen in alle groote aangelegenheden, dat de Thorsdag, zoowel als de Donarsdag bij de Duitschers verkozen werd om rechtsgeding te houden, dat men Thorssteenen noemde zulke, waarop de offers, voor Thor bestemd, gebroken werden, met éen woord, dat men Thor aanzag als den beschermer van den geheelen menschelijken levensloop, van aan de geboorte tot aan den brandstapel of tot in den grafheuvel.

Sluiten