Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrede, bepaald akkervrede. Eens dat Sif bij een godengelag eenen beker vol mede aan den god Loki geschonken had, en dat Loki zich beroemde de echtelijke trouw van Sif met Thor geschonden te hebben, kwam Thor ter plaats en slingerde herhaaldelijk deze schrikkelijke bedreiging naar het hoofd van Loki: « Zwijg gij, onzuiver wezen, u zal mijn krachthamer Mjöllnir het woord benemen, het schouderblad ruk ik u van den hals en dan zal het met uw leven gedaan zijn [Lok. 52-54) ». De reus Hrungnir had Sif willen schaken. De boosaardige Loki had haar prachtig haar afgesneden, maar toen had Thor hem vastgegrepen, en gedreigd hem te vermorzelen; deze ontkwam alleen met te beloven dat hij de dwergen gouden haar zou doen maken voor Sif. Zoo kwam het dat Sif gouden haarlokken droeg. [Skaldsk. 3- 3)-

Gelijk Thor zelf het wezen van Woden ontwikkelt, van lichtgod tot dondergod wordt, zoo treden ook in zijne kinderen zijne hoedanigheden zelfstandig op. Zijne dochter heet Thrud (sterkte); zijne zonen heeten Moti (moed) en Magni (kracht). Hij zegt in het Harbardslied: « zeggen wil ik u mijnen naam, hoewel ik zonder vrede ben, en mijn geslacht : ik ben zoon van Odin, broeder van Meili (andere zoon van Odin), vader van Magni, de sterkste der goden : met Thor spreekt gij hier. » Volgens Vafthrudnismal str. 51, zullen Moti en Magni, wanneer de wereld zal vernieuwd zijn na de godenschemering, den hamer Mjöllnir dragen en den vrede handhaven. Daar Thor de geliefkoosde beschermer was van den boerenstand, moesten er bij de bevolking van Zweden, Noorwegen en Ysland menige gagen en zegsels over hem in omloop zijn. De Eddaliederen hebben er ons eenige bewaard, die door hunne ruwe, ongekunstelde

Sluiten