Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mar, die er het vel van den otter mede vulde en bedekte tot het laatste haarpijltje toe. Doch welhaast was de vloek die op het goud woog verwezentlijkt. Hreidmar werd door zijne zonen Regin en Fafnir gedood, om wille van het goud. Fafnir werd door Sigurd, en Sigurd op raad van Brynhilde gedood.

Reeds bij de verhandeling over Thor is gemeld dat Loki het haar van Sif had afgesneden en moest zweren haar gouden haar door de dwergen te doen maken. Daarop ging Loki waarlijk tot de dwergen, en deze maakten het haar van Sif, alsook Skidbladnir of het schip van Freyr.en Gungnir, despeer van Odin. Dan wedde Loki op zijn hoofd met den dwerg Brokk dat zijn broeder Sindri niet bekwaam was om drie voorwerpen te maken, zoo kostelijk als de even genoemde. Sindri deed zijn broeder onophoudelijk in het smisvuur blazen, waar hij eerst een zwijnshuid in legde, van dewelke hij eenen ever vervaardigde met gouden borsten, alhoewel Loki, onder de gedaante van eene vlieg, Brokk kwam steken om hem het blazen te beletten. Toen legde Sindri goud in het vuur en deed Brokk weder blazen, totdat hij weder zou komen. Ondanks de nog pijnlijkere vliegsteken van Loki, blies Brokk voort en Sindri maakte uit het goud den ring Draupnir. Dan legde Sindri ijzer in het vuur en deed weder blazen zonder verpoozing. Maar de vlieg kwam terug en stak zoo geweldig dat het bloed in Brokk's oogen liep en zijn gezicht belemmerde. Dan joeg hij de vlieg weg en hield een oogwenk op met blazen. Daarop kwam de smid terug, beklaagde zich over het onderbreken van het blazen, trok eindelijk eenen hamer uit het vuur en gaf de drie kleinoodiën aan zijn broeder om de wedding met Loki te gaan slechten. De Asen gingen op hunne rechterstoelen om de zaak te beslissen.

Sluiten