Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loki gaf eerst aan Odin de speer Gungnir, die nooit door niets kon tegengehouden worden, aan Thor het haar voor Sif, dat seffens aan het vleesch zou vastgroeien, wanneer het haar hoofd zou raken, en aan Freyr het schip Skidbladnir dat altijd gunstigen vaarwind zou hebben, en kon opgevouwen worden als een zakdoek. Daarna kwamen de drie kleinoodiën van Sindri te voorschijn : hij gaf aan Odin den ring Draupnir, zeggende dat daarvan, alle negen nachten, nog acht evenzware ringen afdruipen zouden; aan Freyr gaf hij den ever, zeggende dat deze dag en nacht zou kunnen loopen sneller dan een paard, door lucht en water, en uit zijne gouden borsten licht genoeg zou verspreiden om door de dikste duisternis te rijden; aan Thor gaf hij den hamer Mjöllnir, zeggende dat hij daarmede zou kunnen werpen, zoo ver hij wilde en in welke richting ook, zonder ooit zijn doel te missen (alleenlijk was de handhaaf te kort, ter oorzaak van het ophouden met blazen). Het vonnis der scheidsrechters luidde nu dat de hamer het beste kleinood en het betrouwbaarste wapen tegen de winterreuzen was, en zoo had Loki zijne wedding verloren. Deze wilde zijn hoofd verpanden, maar de dwerg weigerde. « Grijp mij dan », sprak Loki, maar als Brokk hem grijpen wilde, was hij reeds ver verwijderd. Loki had immers schoenen die hem door lucht en zee droegen. De dwerg verzocht Thor Loki vast te houden, hetgeen geschiedde. Dan wilde Brokk Loki het hoofd afslaan, maar Loki zegde dat hij wel een hoofd had, maar geenen hals. Toen nam de dwerg een mes en garen om zijne lippen te doorsteken en ze toe te naaien, maar het mes sneed niet. Nu had Brokk gaarne zijns broeders mes gebruikt; zoohaast hij dezen genoemd had, was hij ter plaats, en zijn mes boorde door Loki's lippen.

Sluiten