Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst begint Loki met Bragi uit te schelden als lafaard, dan dezes vrouw Idun, omdat zij tusschen beiden kwam, als boeleerster : zoo ook beschimpt hij Getjon, de godin der jonkheid. Toen Odin hem daarop tot voorzichtigheid aanmaant, moet de Alvader zelf het verwijt hooren dat hij onrechtvaardig is in het uitdeelen der oorlogslauweren en zich tot toovenarij en heksenwerk verlaagd heeft. Odin echter antwoordt dat Loki acht winters onder de aarde dienstmeid geweest is om koeien te melken en als eene vrouw gebaard heeft. Dan komt de beurt aan Frigg en Freya, die als overspeelsters gelaakt worden, dan aan Njord, Tyr, Freyr, Byggwir, Freyr's dienaar, aan Heimdall, en Skadi, de dochter van Thjazi, door hem om het leven gebracht; zij allen moeten het deerlijk ontgelden. Ook zijne eigene fouten verzwijgt hij niet, wanneer anderen er medeplicht aan hebben. Zoo verschijnen alle goden in het hatelijkste daglicht.

Sif, de vrouw van Thor, schenkt hem in vriendschap eenen beker mêe, om zijne verwijten te ontgaan, maar Loki is onbeschaamd genoeg om zijne eigene betrekkingen met haar te schandvlekken. Zelfs Thor werpt hij, bij dezes intrede, scheldwoorden toe, maar nauwelijks heeft Thor van zijnen hamer gewaagd, of Loki laat zijnen overmoed zinken en het gedicht eindigt met eene verwensching, die Loki over Aegir uitspreekt.

Hoe Loki den dood van Balder bewerkt had en daarvoor tot op het einde der wereld gebonden werd, welke verder de onderscheidene verklaringen zijn van dezen belangwekkenden mythus, hebben wij bij de bespreking der Baldersagen genoegzaam gemeld.

Op het einde der wereld moet Loki, het booze Beginsel, weder losgelaten worden en den strijd

Sluiten