Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heette vroeger Fositeland (i). Daar werd Fosite met tempels en offers vereerd. Deze Fosite schijnt wel dezelfde geweest te zijn als de Noorsche Forseti (2). In Tegner's trithjofssage komt Forseti voor, in een armring gesneden, zittend met de weegschaal in de hand en met de herfstvergadering alles beslissend. Ook werd hij bij eeden tot getuige aangeroepen.

Widar en Wali.

Widar en Wali zijn beide wraakgoden : de eerste heeft den dood van Odin, de tweede Balder's moord te wreken.

Widar is de zoon van Odin en van de reuzin Grid. De Gylfaginning c. 29, zegt van hem : « Hij wordt de zwijgende God genoemd. Hij bezit eenen dikken schoen en is bijna zoo sterk als Thor. In alle gevaren, stellen de goden hun meeste betrouwen op hem. » Verder wanneer, in den laatsten strijd, Odin door den Fenriswolf verslonden is, voegt Snorri erbij : « Dan snelt Widar toe, en zet den eenen voet op de onderste kinnebak van den wolf. Hij bezit immers den schoen, voor denwelken al het leder verzameld is, dat de menschen voor teenen en hielen uit hunne schoenen snijden (en daarom moeten de menschen, die den goden gunstig zijn, deze stukken leder wegwerpen). Met eene hand neemt nu Widar de bovenste kinnebak van den wolf en scheurt zijne muil in tweeën, zoodat de wolf bezwijkt. Daarna komt de algemeene wereldbrand.

(1) In de Vila Willebrordi cap. 10 zegt Alcuinus dat zijn geloofsheld op een eiland kwam bij Denemark en Friesland, dat Fositesl.ind genaamd werd, van den god Fosite, die aldaar tempels had.

(2) Cfr. alberdingk Thym, II. Willibrürdus, apostel der Nederl. bl. 174 (uitg. 1861).

Sluiten