Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Njord.

De Vanen (on. vanir) waren oorspronkelijk eene bijzondere soort van goden, de glanzende zeegoden, die vrede en rijkdom onder hun gebied hadden, onderscheiden van de eigenlijke Asen of krijgsgoden. Later worden Vanen en Asen met elkander verwisseld. In den voortijd was oorlog uitgeborsten tusschen beiden om winstbejag van wege de Asen; de Vanen stormden den ,burcht der Asen hinnen, en deze moesten de vredesvoorwaarden onderschrijven. De Vanen moesten als goddelijke machten erkend worden, en een hunner, Njord, werd als gijzelaar onder de Asen opgenomen, terwijl de Ase Hönir bij de Vanen ingeburgerd werd, alwaar hij groot gezag verwierf, niettegenstaande de onbeholpenheid van zijn verstand.

Njord was dan niet van het Asengeslacht; zijne ouders worden niet genoemd. De Gylfaginning meldt: hij woont in het oord dat Noatun heet; daar bestuurt hij den loop van den wind, en bedaart zee, storm en vuur. Men moet hem bij zeevaart en op jacht aanroepen. Hij is zoo rijk dat hij eenieder land en goed kan geven, zooveel hij wil. Zijne vrouw was Skadi, dochter van den reus Thjazi, die in Thrymheim woonde, in de bergstreek. Skadi wilde hier haar verblijf houden, maar Njord woonde liever aan de zeekust. Zij kwamen tot een verdrag dat zij negen nachten in Thrymheim zouden verwijlen en drie in Noatun. Skadi had van de goden Njord tot gemaal gekregen als vergelding omdat deze haar vader Thjazi gedood hadden; zoo moest zij dan de voorwaarden aannemen : hier zijn echter de nachten tot maanden geworden : zij moet drie maanden met Njord te Noatun (bij de zee) verblijven, de negen andere maanden kan zij de lucht harer bergen genieten. Deze

Sluiten