Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mythus beteekent dat de zee slechts drie maanden voor de zeevaart open is, en den overigen tijd in de kluisters der winterreuzen ligt. Njord heeft twee kinderen : Freyr en Freya, beide voortreffelijk onder de Asen. Freyr nu wordt gewoonlijk met Njord vereenzelvigd als zoon met zijn vader. De gulden eeuw in Zweden of de regeering van koning Fródi heeft zoowel Njord als Freyr tot begunstiger.

De godheid Nerthus, waar Tacitus (Germ. c. 40) van gewaagt, kan misschien voor den naam wel met Njord gelijk gesteld worden, — en nog is de zaak zeer bedenkelijk (GOLTHER, Myth. 219) — maar voorzeker is de daarmede bedoelde persoon de vrouwelijke aardgodin, terra mater, die hemelkoningin wordt door de verbintenis die zij, volgens het volksgeloof, met den hemelgod aangaat. Doch daarover meer in het volgende hoofdstuk.

Sluiten