Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate dat niets haar kan verborgen blijven. Odin zegde ook van Gefjon-Frigg dat zij de beschikkingen der geheele wereld kende zoowel als hij. Wanneer Thor op listige wijze zijnen hamer op den reus Thrym terug gaat veroveren, zegt Thrym (Thrkv. 30): Brengt nu den hamer om de bruid in te wijden, legt Mjollnir in den schoot van het meisje, wijdt onze verbintenis, in den naam van War. Zoodat War hier als de godin der huwelijken, als zegengeefster ingeroepen wordt. Maar' wij weten dat Frigg de huwelijkszaken voornamelijk in hare bevoegdheid had; daarom is War enkel eene hypostase van Frigg.

Na deze noemt Snorri Syn (loochening), die de deuren van de halle bewaakt, en ze sluit voor degenen, die niet binnen mogen. Ook is zij in de Dingvergaderingen in zake van geschillen tot beschermster gesteld, waar menschen iets te loochenen hebben. Vandaar komt de spreekwijze : Syn is voor geschoven, wanneer iemand iets loochent. Syn is, gelijk Frigg, de beschermster der menschen, maar in bijzondere aangelegenheden.

Hlin is aangewezen om de menschen te beschutten, welke Frigg van een gevaar wil bevrijden. In de Voluspa (str. 53) staat Hlin paralleel met Frigg gebruikt om dezelfde godin te beduiden ; de sprekende prophetes (Vola) ziet bloedige tafereelen opdoemen op het einde der tijden : Er nadert voor Hlin een nieuwe smart, als Wal vader (Odin) optrekt om den Wolf te bekampen, en de witte wurger van Beli (Freyr) tegen Surt; de vreugde van Frigg zal vallen alsdan. Geen tekst kan duidelijker beider identeit bewijzen.

Snotra (de wijze) is wijs en fijn van leest; naar haren naam worden wijze mannen of vrouwen Snotr genoemd. Snorri zegt dat de menschen hunnen naam

Sluiten