Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleenen aan de godin, maar het is de godin die van de menschen, of liever naar het menschelijk begrip van de wijsheid zoo genoemd is. Zij vertegenwoordigt de wetenschap der hemelgodin, iets wat haar aan Getjon en War doet gelijken.

Gna (de edele) wordt door Frigg, als bijstand in hare bemoei ïgen, naar verscheidene plaatsen gestuurd : zij heeft een ros dat door lucht en zee kan rijden en Hofwarpnir (hoefuitwerper) heet. Het gebeurde eens dat een lichtgod haar zag, als zij door de lucht reed ; hij sprak : Wie vliegt daar, wie rijdt daar, wie rent door de lucht? Zij antwoordde : Ik vlieg niet, ik rijd wel en ren door de lucht, op den rug van Hofwarpnir, dien de snelle Gardrofa van den hengst Hamskerpi r (rimpelvel) ontving.

Snorri vernoemt nog, als tot de Asinnen gerekend: Sol (de zonne) en Bil (de afnemende maan). In de tweede Merseburger tooverspreuk worden benevens Frya en Fulla ook Sinthgunt en Sunna als godinnen opgegeven. Sunna is de zon, Sinthgunt beteekent « de baanbrekende » en wordt de zuster der zon genoemd, dus is het de maan (Bil) die hare baan maakt door het hemelruim. Daar Frigg de echtgenoote is van den zonnegod, dus ook zonnegodin, of het vrouwelijk vergoddelijkt hemellicht in het algemeen, is het niet wonder dat Zon en Mclclti, persoonlijk genomen, haar bedoelen.

Over Jord ide aarde) en Rind, welke Snorri ook tot de Asinnen rekent, is reeds gehandeld.

Freya.

Freya, als eene van Frigg gescheiden godin, is in het Noorden alleen bekend. Alhoewel de meeste eigenschappen en mythen van Frigg op Freya zijn

Sluiten