Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleven en als plaaggeesten gevreesd waren, heette men in Duitschland Kobolde. Nu nog heeten zij Wichtelmann, Bu.tzem.ann, in Friesland boesman, in NoordVlaanderen boeman, in Zuid-Vlaanderen kledde, elders nog kleudde. Het is een spookachtig wezen, dat door de ouders veel gebruikt wordt als schrikbeeld om de kinderen vrees op het lijf te jagen, en dat, in het volksgeloof, des avonds ronddwaalt om de menschen te plagen, en somtijds de vreesachtigen op het lijf valt.

De scheepsgeesten heette men kabouter- of klabouterman met de beteekenis van kleine dwergjes, die klommen en daalden van hoog naar laag en sprongen van links naar rechts : vandaar dat nog overal in Vlaanderen kabouterman gezegd wordt als scheldwoord voor iemand van buitengewoon kleine gestalte. Synoniem daarmede is duimken of duimpje, zinspeling op de duimkleine gestalte der dwergen : een groot aantal legenden en kindervertelsels over duimken zijn overal in omloop.

Over kaboutermannekens en dwergen bestaan in België vele sagen en vertelsels. Tusschen Turnhout en Casterlee ligt een berg, welken men tot heden toe nog Kaboutermannekensberg noemt, omdat daarin een dwergenstam van dien naam geleefd heeft. Deze dwergen waren zeer talrijk, en lieten niet na aan al de bewoners dier streek het grootste ongemak en de grootste schade te doen; zoodra het maar avond was lieten zij niemand gerust. — Te lande wordt nog veel behulpzaamheid van kabouters en jippenessen verteld.

De jippenessen zijnoudekleinewijQes.de vrouwelijke kabouters, die voor vrouwelijken arbeid dezelfde behulpzaamheid toonen. Waar b. v. een groote wasch te doen is, wordt de hulp der jippenessen ingeroepen

Sluiten