Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toovermiddel om weerwolf te worden, of eene andere gedaante aan te nemen, wanneer hij dit begeerde (i).

Nornen, die den dood voorspellen en den levensdraad afsnijden, hebben iets gemeens met de doodengodin; zij worden dan door eene enkele vertegenwoordigd, die in de gedaante van eene zwarte raaf optreedt, en wier boodschap door doode vrouwen gebracht wordt. In Atlamal str. 27 voorspelt Glaumworm den aanstaanden dood van Gunnar op de volgende wijze : « mij docht dat bij nacht doode vrouwen hier binnen traden, in armzalige kleederen gehuld, die u wilden ontvoeren; de leelijke vrouwen noodigden u op hare banken te komen, de lotsjonkvrouwen, meen ik, weigeren u hunne bescherming ».

Omgekeerd verschijnen zij in aanminnige gedaante, wanneer zij blijde gebeurtenissen verkonden. In de Frithjofssage c. 23 laten zij door phantastische werking aan Frithjof eenen tempel in de lucht verschijnen, op de plaats waar zij begeeren dat de held eenen tempel zou bouwen ter eere van Balder, om de oneer te herstellen, die hij den god heeft aangedaan met zijnen tempel te verwoesten. Dit zal het middel zijn om zich met Balder te verzoenen en eene lachende toekomst te gemoet te zien. De nornen zeiven verschijnen te midden in de deur van den luchttempel: drie maagdenbeelden zoo schoon als drie heerlijke rozen, gezamenlijk in eene bloemvaas ontloken. Zij dragen een runenschild; Urd wijst naar de puinen van den ouden tempel, Skuld naar het beeld van den nieuwen.

Doorgaans echter zijn de nornen den menschen

(1) Reeds Burchard (Afyth. van Grimm, Ank. 38) vermeldt dat de Parcce een mensch in werwolf kunnen veranderen.

Sluiten