Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonderbaar is de schepping van de eerste menschen : eens dat de zonen van Bor, nl. Oöin, Wili en We, op den oever der zee wandelden, vonden zij twee boomen en schiepen daaruit menschen. De perste gaf hun de ziel, de tweede het leven, de derde gehoor en gezicht; de man werd Askr en de vrouw Embla genoemd. Van dezen komt het menschengeslacht voort dat binnen Midgard zijne woonplaats kreeg. Daarop schiepen de goden, te midden der wereld Asgard; daar woonden Odin en zijne broeders met hun geslacht. Binnen Asgard is eene plaats Hlidskjalf\ en als Odin zich daar op den troonzetel zet, kan hij de geheele wereld overschouwen en het doen en laten van alle menschen waarnemen.

Over den oorsprong van dwergen en alven, alsook over de verdere verwantschap der goden hebben wij genoegzaam gehandeld. De goden sloegen tusschen hemel en aarde eene brug op, die Bïfröst heet, en eigenlijk de regenboog is; zij schittert in drie kleuren, en is buitengewoon sterk en kunstig gemaakt. Toch zal zij onder het geweld instorten, wanneer Muspell's zonen zullen komen om alles te vernielen.

Dan bereidde Odin nog de gerechtsplaats der goden : het Idaveld te midden in Asgard, alwaar zij over de aangelegenheden der menschen moesten beslissen. Daar werden buiten die van Odin twaalf troonzalen voor de twaalf goden bereid. Die plaats heet Gladsheim, de woonplaats der godinnen Wingolf. Daar blonk alles van goud en de goden verwerkten ook veel goud voor allerlei huisgerief : dat was het gouden tijdvak, en het duurde totdat de Nornen kwamen om goden en menschen hunne levenstaak vast te stellen.

Sluiten