Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lokale kleur bewaren. Daar leggen wij de hand op het natuurlijke, op het ware : eenige dezer trekken welke hier en daar duidelijk uitkomen, bewijzen welk machtig yroot verschil er tusschen den natuurlijken en bovennatuurlijken godsdienst bestaat, en hoe hoog de tweede in zijne gevolgen boven den eersten verheven staat!

Welk nu juist, in elk lied of gedicht, het oorspronkelijk deel en het later uitgebreide is, willen we vooralsnu niet bepalen; dit is een gewichtig vraagstuk dat eerlang, hopen we, een antwoord zal ontvangen.

Sluiten