Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

ter verkrijging van den graad van

Poctor in de Rechtswetenschap

AAN DE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Mr. D. JOSEPHUS JITTA,

Hoogleeraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

TEGEN DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN op dinsdag 20 november 1900. des namiddags ten vier uren,

DOOR

PIETER ARIE DIEPENHORST,

Geboren te Strijen.

J. NUNNIKHOVEN,

N. Z. Voorburgwal 73, Amsterdam.

Sluiten