Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Prof. Gratama's beschouwing dat „het recht is de regel van ons gedrag tegenover andere menschen, dien het geweten stelt en tot wiens handhaving het roept" is onjuist en leidt tot gevaarlijke consequenties.

II.

Ten onrechte noemt Stahl het recht ,,eine menschliche Ordnung zum Dienste der göttlichen, bestimmt durch Gottes Gebote, gegründet auf Gottes Ermachtigung".

III.

Jure Romano steunt het retentierecht niet op eene verbintenis.

IV.

De in den laatsten tijd door onderscheidene schrijvers gehuldigde opvatting dat Gaius, schrijver van „Institutionum iuris civilis commentarii quattuor'', Gaius Cassius Longinus is, berust op onaannemelijke gronden.

Sluiten