Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De rechter is volkomen vrij in de keuze der middelen, waardoor hij meent tot de kennis van het bestaan eener rechtsgeldige gewoonte te geraken.

VI.

Tot de belangen der erfgenamen, waarvoor een deelvoogd bij de boedelscheiding moet waken, behoort ook de keuze van den notaris en hieruit volgt dus, dat de deelvoogd bevoegd is zich tegen de door de overige partijen gedane keuze van een notaris in rechten te verzetten.

VII.

De geschiedenis en het ontstaan van art. 1132 B. W. toonen aan, dat de daarin voorkomende woorden „alle schenkingen onder de levenden" betreffen alle bevoordeelingen om niet en niet slechts de schenkingen in den strikten zin van art. 1703 B. W,

Sluiten