Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Het vragen door den voogd van het in art. 463 B. W. bedoeld rechterlijk verlof is imperatief.

IX.

De in polissen veelvuldig voorkomende clausule, waarbij verzekeraar en verzekerde zich verbinden, om het bedrag der schade aan het verzekerd voorwerp door deskundigen te laten vaststellen, bevat geen pactum de compromittendo.

X.

Bij art. 618 B. R. wordt alleen voorgeschreven, dat het doen beteekenen der procureursakte. waarbij de gestelde borgtocht betwist wordt, moet geschieden binnen den bepaalden termijn, niet dat de zaak moet worden aangebracht op eene binnen dien termijn voorkomende terechtzitting.

Sluiten