Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Wanneer tegeneen vonnis, waarbij gelijktijdig zijn toegewezen eene vordering in conventie en in reconventie, alleen door den oorspronkelijken eischer, verweerder in reconventie, principaal appèl is ingesteld, voor zooveel betreft de reconventie, is een incidenteel appèl van den oorspronkelijken verweerder, eischer in reconventie, voorzooveel betreft de conventie, niet ontvankelijk.

XII.

Wanneer in procedures een der partijen optreedt als curator in een faillissement, moet het O. M. volgens art. 324, 6". B. R. worden gehoord.

XIII.

In de Wet op het notarisambt moet eene bepaling worden opgenomen, die den notaris het recht geeft om, wanneer hij ingevolge art. 50 dezer wet terechtstaat, zich door een raadsman te doen bijstaan.

Sluiten