Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

Het beding, waarbij de levensverzekeraar zich verbindt, om het verzekerd bedrag ook uittebetalen, indien hij, die zijn leven heeft laten verzekeren, zich van het leven berooft, heeft geen rechtskracht.

XV.

Ten onrechte besliste de H. R. bij arrest van 22 December 1899 W. 7382, dat de formaliteiten, voorgeschreven in art. 372 W. v. K., alleen de strekking hebben om den schipper een bewijs der noodzakelijkheid te verschaffen tot dekking zijner verantwoordelijkheid tegenover den reeder en andere belanghebbenden en dat het verzuim dezer formaliteiten den reeder of eigenaar van het schip niet ontheft van zijne aansprakelijkheid tegenover den geldschieter.

XVI.

Onder ,,Kroon'' in art 10 der Grondwet moet worden verstaan de door het aannemen der Koninklijke waardigheid in glans en luister verhoogde souvereiniteit.

Sluiten