Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV.

Wanneer de wet preventieve hechtenis toelaat, ,.indien tegen het misdrijf als maximum eene gevangenisstraf van 4 jaren of meer is bedreigd", bedoelt zij die misdrijven, waartegen volgens de wettelijke omschrijving zoodanig maximum gesteld is.

XXV.

Calvijn heeft, meer dan eenig ander reformator, eenen grooten en prijzenswaardigen invloed op het oeconomisch leven uitgeoefend.

XXVI

Het is eene zeer belangrijke verbetering in het aanhangig ontwerp der Ongevallenwet, dat, door aanneming van het amendement de Savornin Lohman, in strijd met het regeeringsvoorstel aan de verzekeraars voor eigen risico het recht van appèl is toegekend.

Sluiten