Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuurd, schond de vorst van Boni niet alleen het tractaat, doch trad hij ook in de souvereine rechten van de Nederlandsche regeering, daar Tanetteaan Nederland leenroerig was.

Herhaalde malen werden de ambtenaren en zendelingen der regeering op de meest grievende wijze door Aroe Poegi beleedigd, wanneer zij brieven van de regeering naar Boni overbrachten, terwijl het dien ambtenaien bovendien bleek, dat, op last van den vorst, alle inlandsche vaartuigen in de wateren van Boni, de Nederlandsche vlag omgekeerd moesten voeren. (1856)

De toenmalige Gouverneur van Celebes, kolonel de Brauw, stelde in dat jaar reeds voor gewapend tegen Boni op te treden. Met het oog op den politieken toestand in Palembang en Borneo, doch ook in Europa (Krimoorlog) verklaarde de regeering voorloopig nog van een gewapend optreden tegen Boni af te zien.

genomen, terwijl de rechterhand aan het gevest van het wapen wordt geslagen, waarna de genoodigde, al dansende en op den grond stampende, onder het zwaaien van den kris, van zijne gehechtheid aan zijnen leenheer doet blijken. Het aantal knoopen , in de bila-bila gelegd, toont den vazal aan het aantal dagen, die moeten verloopen, alvorens hij bij het feest dan wel met zijne gewapenden ten strijde moet verschijnen.

{De Bonische Expeditien door Perelaer.)

Sluiten