Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opgave der voornaamste bronnen voor verdere studie.

Hooi jee Cr. B., Be krijgsgeschiedenis van Neder landsch-Inclië van 1811—1894, Deel 1. Den Haag 1896.

Perelaer M. T. H., Be Bonische Expeditièn. Leiden 1872.

Rochehont J. J. de, 2de Bonische Veldtocht 1859—1860. Soerabaja 1860.

Rijneveld J. C. van, Veldtocht der Nederlanders op het eiland Celebes 1824-1825. Breda 1840.

Staden ten Brink B. van, „Zuid-Celebes". Bijdrage tot de krijgsgeschiedenis en militaire geographie. Utrecht 1884.

Spectator, Militaire 1839, Veldtocht op Celebes in 1824 en 1825.

,i „ 1873, Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en

1860, door den generaal-majoor A. W. P. Weitzel.

Tijdschrift, Indisch Militair 1873, Bijdrage tot de geschiedenis der lste Bonische expeditie in 1859, door den generaal-majoor Waleson, gewezen 2de bevelhebber en chef van den staf der expeditie.

Sluiten