Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegelijkertijd had de vijand uit de Missigit het vuur op de voorhoede* geopend, terwijl uit kampong Poengej aanhoudend schoten op de hoofdmacht vielen. De voorhoede commandant, door dit onverwachte geweervuur voor een klewangaanval beducht, liet onmiddellijk den carré-vorm aannemen, terwijl hij de beide uitgezonden pelotons weder had laten aansluiten. De artillerie der hoofdmacht kwam nu op 700 pas van kampong Poengej in stelling en nadat een 15-tal schoten waren afgegeven, gingen 2 compagniëen van de hoofdmacht tot den stormaanval over en bezetten kampong Poengej. De landingsdivisie was intusschen tot bij de voorhoede opgerukt, terwijl de overige troepen voorloopig bij de terreinafscheiding halt hielden. Ook de artillerie der voorhoede was inmiddels in stelling gekomen en had op 500 en 700 pas een 12-tal granaten in de Missigit geworpen,, zonder echter het vijandelijk vuur te doen verminderen.

De majoor Cavaljé besloot niet langer met de bestoiming te wachten. Eene stormcolonne, bestaande uit 2'/, compagniëen van zijn bataljon onder commando van den kapitein van Lier , rukte tot op 100 pas van den noordwestelijken hoek der Missigit vooruit, welke colonne hierbij op beide flanken door een peloton infanterie gedekt werd. Bij het verder voorwaarts rukken werd een klewangaanval van den vijand afgeslagen, die daarbij 11 dooden achterliet. Onder hevig vuur rukte de stormcolonne tot op 70 pas van de Missigit voorwaarts, doch het bleek niet doenlijk om zonder stoimladders de 2'lt M. hooge muren te beklimmen. De troepen dekten zich zooveel mogelijk in het terrein tegen het hevige vuur van den vijand, terwijl de majoor Cavaljé de mortieren van de hoofdmacht liet ontbieden.

De 4 mortieren kwamen op 200 pas voor de Missigit in stelling, doch ook het geschutvuur vermocht den vijand niet tot wijken te dwingen. De commandant der sectie mortieren trok daarom tot 400 pas terug en begon daarna de Missigit met lichtkogels te bewerpen (brandkogels behoorden

niet tot de uitrusting.)

Inmiddels had de generaal Köhler 3 compagniëen van het 9de bataljon tot ondersteuning van de stormcolonne doen oprukken. Zoodoende was het

Sluiten