Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 uur, toen men omstreeks 600 M. had afgelegd (marschsnelheid 8 M. per minuut) opende de onzichtbare vijand plotseling een hevig geweer- en geschutvuur, dat ons al dadelijk 5 gewonden bezorgde. De geheele 1ste compagnie van het L. H. 8de bataljon werd nu in tirailleurlinie opgelost, en onder hevig vuur van den vijand bereikte deze omstreeks 9' /2 uur den rand van het struikgewas. Ongeveer 40 M. voorwaarts, zag men de vijandelijke linie liggen, bestaande uit eene 2 a 3 M. hooge aarden borstwering met droge gracht en bamboe-doeri versperring, waartusschen eene hindernis van randjoe's.

Daar de vijandelijke stelling zeer uitgestrekt scheen, werden de volgende bevelen door den kolonel uitgevaardigd. Het L. H. 14de bataljon tracht onmiddellijk 'svijands linkervleugel te omtrekken; het L. H. 3de bataljon (voorhoede) verlengt zijne tirailleurlinie naar rechts en wordt daarbij gesteund door het R. H. 14de bataljon. Het R. H. 3de bataljon dekt voorloopig den gevechtstrein en de ambulance. De artillerie komt voor het midden der vijandelijke stelling in batterij.

Tengevolge van het zwaarbegroeide terrein marcheerde het L. H. 14de bataljon niet genoeg in westelijke richting en kwam ten slotte eveneens aan den rand van de kleine vlakte rechts van het L. H. 3de bataljon, waar het zich onmiddellijk in gevechtsformatie ontwikkelde. De artillerie was intusschen op ongeveer 20 M. vóór de stelling in batterij gekomen en opende van daaruit het kartetsvuur.

De verliezen werden aan onze zijde elk oogenblik grooter, zoodat de brigadecommandant last gaf, dat het R. H. 14de bataljon, ondei het spelen der muziek tot den stormaanval op het midden der vijandelijke stelling zou oprukken. (Dit half bataljon stond toen achter den rechtei\ leugel van het L. H. 3de bataljon). Op dit oogenblik werd de brigadecommandant gewond en zijn paard onder hem doodgeschoten. Aróórdat het R. H. 14de bataljon was opgemarcheerd, werd reeds op den rechtervleugel dei gevechtslinie het sein tot den aanval gegeven en stormde het L. H. 14de bataljon, onmiddellijk door L. H. 3de bataljon op den linkervleugel ge\olgd,

Sluiten