Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de vijandelijke stelling in. Het R. H. 14de bataljon volgde enkele minuten later. De vijand hield geen stand, doch toen de troepen op de borstwering kwamen, bleek het, dat men slechts een voorwerk vermeesterd had en de Missigit ongeveer 300 M. meer zuidwaarts lag. Het L. H. 3de bataljon zette oogenblikkelijk den stormaanval door en drong de Missigit binnen, gevolgd door het R. H. 3de bataljon, dat intusschen was opgerukt. Het geheele 14de bataljon had zich bij de borstwering verzameld en marcheerde daarna met de artillerie en den gevechtstrein in goede orde de Missigit binnen.

Daar de Missigit aan de oostzijde open was, werd deze zijde door de mineurs met de medegenomen zandzakken en schanskorven gesloten. Om 10'/j uur was dus de Missigit ten derde male in ons bezit. Het was vooral aan het juiste vuur der vesting-artillerie te danken, dat 'svijands positie in de Missigit onhoudbaar bleek. Doch ook de gewapende marinesloepen hadden den vijand in de rechterflank onder vuur genomen; terwijl een half bataljon van de 3de brigade, op den rechteroever opgesteld, den vluchtenden vijand nog menig salvo achterna zond.

De opperbevelhebber achtte het niet raadzaam met de vermoeide troepen den aanval tegen den Kraton voort te zetten. 8 compagnieën infanterie met eene bergbatterij en een compagnie mineurs bleven de veroverde stelling bezetten, terwijl de overige troepen naar het bivak terugkeerden. Te voren had de chef van den staf der brigade de omtrek der Missigit verkend en vastgesteld, dat zich op 5 a 600 M. ten zuiden eenige vijandelijke versterkingen bevonden. De gewonde brigadecommandant was tot het laatste oogenblik bij zijne overwinnende troepen gebleven. Onze verliezen waren dien dag zeer zwaar; wij hadden 15 dooden en 208 gewonden (11 officieren) (1). Volgens de berichten zou de vijand een verlies van 100 dooden en 20 gewonden gehad hebben.

(1) De 1ste (voorhoede-) compagnie van het L. H. 3de bataljon verloor dien dag75°/0 der officieren en 58 °/„ der minderen (3 officieren en 58 minderen). De 3 veroveringen der Missigit kostten ons een verlies van 25 officieren en 350 minderen aan dooden en gewonden.

Zie BRUINSMA: De verovering van Atjclis groote Missigit. Sneek 1889.

Sluiten