Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omstreeks 3 uur viel eene bende van ± 100 man de zuidzijde van het bivak aan, doch de vijand werd daar met achterlating van 2 dooden afgeslagen. Op hetzelfde oogenblik deden een 50tal Atjehers een klewangaanval op de noordzijde van het bivak. Zij wisten zich door de daar geplaatste veldwacht heen te slaan, doch werden ten slotte met achterlating van 44 dooden door de in de alarmstelling gekomen troepen terug gedreven. Door een schijnaanval op de oostzijde van het bivak hadden de Atjehers de aandacht van de andere flanken zoeken af te leiden. Deze gevechten kostten ons 4 dooden (1 officier) en 11 gewonden.

Naar aanleiding van deze aanvallen, besloot de opperbevelhebber de bezettingen van de Missigit en Kota Goenoengan op meer normale sterkte te brengen en de daardoor vrijkomende troepen weer in het bivak te Penajoeng te vereenigen. De bezetting werd nu als volgt geregeld: R. H. 12de bataljon en 1 sectie artillerie in de Missigit; 3 compagnieën R. H. 9de bataljon en 2 sectiën artillerie in en bij Kota Goenoengan; de overige troepen in het bivak te Penajoeng.

Nu Kota Goenoengan in ons bezit was gekomen, zag de opperbevelhebber voor goed af van het plan om den Kraton door een geregelden aanval te vermeesteren. Hij besloot den Kraton langs de zuider- en oosterface te omtrekken, de linie van Polim en Pakan Atjeh in den rug te nemen en daardoor de verdedigers geheel in te sluiten, dan wel tot den aftocht te dwingen. Daar gedurende de beraamde omtrekking onze stellingen voldoende bezet moesten blijven, zou deze beweging niet uitgevoerd worden, vóórdat de troepenversterking van Padang in het bivak te Penajoeng was aangekomen. Van Toekoe Neq werd inmiddels bericht ontvangen, dat door het voortdurend geschutvuur het verblijf in den Kraton bijna onhoudbaar was geworden. De Sultan was dan ook den 15den Januari naar Longbatta gevlucht.

Den 20sten Januari kwam het geheele 2de bataljon (8 compagnieën) uit Padang in het bivak te Penajoeng aan. Onmiddellijk werden nu de maatregelen vastgesteld voor de omtrekking van den Kraton, welke den 23sten

8

Sluiten