Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officieren. minderen..

gesneuveld 5 en 95

overleden aan hunne wonden 9 en 39

overleden aan cholera en andere ziekten 13 en 709

overleden na evacuatie 1 en 181

totaal ... 28 en 1024.

gewond werden 65 en 699.

wegens ziekte werden geëvacueerd 39 en 838.

Sommige (drie) bataljons hadden meer dan een vierde hunner sterkte aan gewonden verloren (1). Ten einde deze belangrijke verliezen eenigszins te dekken, waren bij verschillende gelegenheden aanvullingen van Java en Padang gezonden, tot een gezamenlijk cijfer van 55 officieren en 1553 minderen.

Zijne Majesteit Koning Willem III, opnieuw een bewijs willende geven van zijne belangstelling voor het Indisch leger, gaf last, dat uit het veroverde geschut, medailles zouden worden geslagen. Deze medaille, de „Atjeh-medaille", te dragen aan een Nassau-blauw lint, werd uitgereikt aan allen, die aan ééne, of aan de beide expeditiën naar Atjeh hadden deelgenomen.

(1) Na den Fransch- Duitschen oorlog bedroegen de verliezen aan Duitsche zijde (het getal officieren en minderen samen genomen) aan dooden 4.9 »/0 en gewonden 9.1 o/o- Deze cijfers bedroegen na de tweede expeditie naar Atjeh, aan dooden 10.6 o/o en aan gewonden 7.7o/q.

Sluiten