Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze as draagt onderaan eenige schoepen, die de klei uit den ketel naar de aan den ketel bevestigde pers drukken. De pers is gewoonlijk een hefboompers, welke op zij een sleufvormige opening heeft, waardoor een vormbak op de perstafel geschoven wordt.

Door een coulisse met excenterbeweging wordt de vorm* bak onder de pers geschoven en bij een volgende toer van de machine onder persing gevuld.

Bij den volgenden slag van de machine waarbij het be= schrevene zich herhaalt, wordt tevens de vorm naar voren gedreven, en weggenomen door den „afstrijker".

Deze arbeider snijdt het overtollige materiaal glad langs den vormrand weg en geeft de vormbak over aan een anderen arbeider, die een wagen met dergelijke vorm* bakken belaadt.

Een geheel ander soort pers is de z. g. strengpers, waarbij een streng van klei in rechthoekvorm uit ,de machine gedrukt wordt en met staaldraden op de juiste dikte (breedte en lengte zijn door den persmond reeds op maat gebracht) wordt gesneden. Over het algemeen gebruikt men hier te lande echter hoofdzakelijk de hefboompers, uitgezonderd Brabant en Groningen waar men veel de strengpers gebruikt en Friesland waar nog vrij veel hand* vorm gemaakt wordt.

De vormbakken worden vóór het gebruik zooals boven

VORMBAK.

beschreven wordt, vlug en goed schoon gewasschen en vervolgens in heet zand gewenteld (zandvorm* ofbezande

Sluiten