Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steen) waardoor de geperste kleimassa beter uit den vorm zal loslaten.

De vormbak is een eenvoudige houten open bak, waarin door tusschenschotjes een verdeeling in 5 tot 7 vakjes gemaakt is. De maat van elk der vakjes is overeenkomstig met het formaat der steenen, welke de fabriek maakt; men houdt evenwel rekening met het inkrimpen van de steen bij het bakken, en maakt de vormen 0.5 tot 2 cM. grooter in elke richting dan de steen worden moet.

Naar de formaten onderscheidt men: Waalsteen 22 X 11 X 5.5 cM., Rijnsteen 18 X 9 X 4.5 cM. en IJsselsteen 16 X 8 X 4 cM.

De vormen met kleisteenen worden met den reeds ge« noemden wagen naar de „plaats", een hard en vlak veld in de nabijheid van de fabriek, gereden. Door een vlug om* keeren — men noemt het „neerslaan" — worden de steenen uit den vorm op de plaats overgebracht om door de atmos* pherische warmte te drogen.

Na een 2 tot 3 tal dagen zijn de steenen voldoende droog om „opgezet" en kort daarna getast te worden; men stapelt ze zóó, dat de wind vrij door de tassen spelen kan op z. g. „hagen" welke met rietmatten tegen regen of al te hevige en dus té sneldrogende wind beschermd worden.

Met uitzondering van enkele fabrieken gebruikt men in ons land alleen den z. g. Hollandschen open oven, welke men dikwijls om zuiniger te stoken met een pannen dak afdekt.

De oven bestaat uit een drietal zeer zware muren, waar» binnen de gevormde steenen verhit zullen worden. De vierde wand vormt de gestapelde steenmassa later zelf.

De „ringoven", welke sommige fabrieken gebruiken, bestaat uit een aantal kamers, welke op een gemeen* schappelijken schoorsteen uitmonden. De opstelling van die kamers is ringvormig en het stoken geschiedt regelmatig den ring rond. Terwijl één kamer gestookt wordt, droogt alvast een volgende, door de afgegeven hitte en wordt de te voren gestookte leeggekruid. Daar meestal van de vrijkomende warmte ook voor het drogen van de versch gevormde steenen gebruik wordt gemaakt, is het ringovenbedrijf niet een seizoenbedrijf doch continu.

Sluiten