Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg aan een terras voor het gebouw van Canada eenigszins grillig; evenwel komt ons zulks bijzonder gelegen, omdat wij nu in staat zijn te toonen, dat de klinker zich leent tot het netjes bestraten van onregelmatig begrensde opper* vlakken.

De weg sluit aan de Histoire de la Route aan en loopt over ruim 80 M. lengte naar het Paviljoen van Canada. Links ligt terzijde van den weg een trottoir, dat voor de eerste helft (vak 3) bestraat is met Waaltrottoirklinker en voor de tweede helft (vak 7) met Rijnsteen (drielingen).

De afscheiding met de rijstraat bestaat aan deze zijde uit hardsteenen trottoirbanden, welke ons gratis in bruik* leen gegeven worden door een drietal steengroeven in Soignies *).

Rechts van den weg is het trottoir (dat bestaat uit een eerste helft (vak 4) gestraat van Utrechtsche Waalvorm* steen en een tweede gedeelte (vak 8) van Holl. IJssel* steentjes) van den rijstraat gescheiden door een kopschen rollaag.

De straatweg zelf is bestraat in acht vakken, en wel achtereenvolgens: 1°. blauwe, eenigszins getrokken klinker in zand (vak 1); 2». blauwe klinker in zand gestraat met bitumen voegvulling (vak 2); 3°. groengrijze klinker op cementfundeering en met cementvoegvulling (vak 5); 4°. groengrijze klinker gewoon in zand gestraat (vak 6); 5°. geelgrijze klinker in zand (vak 9), 6°. roodgrijze klinker in keperverband op zand (vak 10), 7°. Rijnklinker in zand (vak 11) en 8°. roode Waalklinker in zand (vak 12).

Aanlegmethode. Na het uitbakenen wordt bij den aanleg van een klinkerstraat een sleuf gemaakt, welke een hoeveelheid zand moet opnemen om daarin de klinkers te kunnen straten. Die laag zand is voor den weg te Brussel niet dikker dan 12 cM. genomen, omdat dit meer dan voldoende dik is om er de klinkers goed in verband in te kunnen zetten. De bodem van de sleuf verkreeg het*

*) Te weten de firma's: Soc. Ame des Carrières et Sucreries P. J. Wincqz; E. de Savoye=Baatard, en de Soc. Ame des Carrières du Hainaut.

Sluiten