Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dikte zandbed, aard ondergrond, plaats van het werk enz.) van ƒ 1.60 tot f 2.00.

Een geoefend straatmaker legt per uur ± 7 M"2. klinker» straat, daarbij voor het voor de hand hebben van de te straten klinkers geholpen door een handlanger.

De prijs van de klinkers zelf wisselt naar formaat en naar den afstand van de fabriek. Men kan aannemen, dat de prijs van den straatklinker Waalformaat (5.5 X 11 X 22) ongeveer f 16.— per 1000 bedraagt. Er gaan van dit formaat 85 steenen in den vierkanten meter straatoppervlak.

De andere formaten zijn vrijwel evenredig in prijs met den Waalvorm. Rijndrielingen (120 per M'J.) kosten aan de fabriek ongeveer ƒ 11.— IJsselsteen (150 per M2.) ongeveer ƒ7.—, per duizend.

Expositie in de hal van de Génie Civil. In deze hal stelt onze vereeniging in een gemetselde kraam nog verschillend baksteenmateriaal ten toon.

Het zijn hier meer de metselsteensoorten die getoond worden, in toepassingen welke verband houden met den weg.

De achterwand alleen is geheel opgevat als vlakversiering en reclamewand. Allereerst trekt hier in eene omlijsting van gele profielsteenen een tegeltableau *) in kleuren de aandacht, dat eene afbeelding geeft van het steenbakkers' bedrijf in vroeger tijd, toen men nog slechts den hand= vorm kende.

Dit vak 9 van de schets, wordt gedekt door een tegelwand (vak 7) waarop in blauwe letters op wit den bezoeker wordt kond gedaan met wie hij te doen heeft. Vak 9 wordt geflankeerd door twee vakken 8, welke opgemetseld zijn van Rijndrielingen in de z.g. „appelbloesem" kleur. Twee kolommen, welke op de schets niet zijn aangegeven, sluiten aan weerszijden dezen achterwand af, welke gedekt wordt door een rollaag (3) van kleurige klinkers).

De scheidingen tusschen de opgesomde vakken bestaan uit profielsteenen, terwijl aan de rollaag aansluitend een luifel, gedekt met bruine pannen, is gemaakt.

Het basement van den achterwand (vak 10) wordt in

*) Ontworpen en gemaakt door de tegelfabriek ..Holland" te Utrecht.

Sluiten