Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderhalf steenswerk opgemetseld van roode gevelsteen. Een eenvoudige versiering met gelen steen, is in dit baseĀ» ment uitgevoerd, waartoe als verband het z. g. Hollandsche gekozen is.

Een rollaag vormt den overgang van den achterwand naar de bevloering, die bestaat uit Rijnsteen afgewisseld met gele Erieschesteentjes.

Het overige metselwerk bedoelt een overzicht te geven van metselwerk annex aan den weg.

Zoo is de van grijzen klinker opgemetselde toog (1) met flankmuur een voorbeeld van den in ons land gebruikelijken duikerbouw. Opzettelijk is hiervoor de voor waterbouwwerken het meest aan te bevelen klinkersoort gekozen.

De borstwering, die niet met water in aanraking komt, en er iets vroolijker moet uitzien is gemaakt van kleurig hardgrauw (2) en kleurigen klinker (3).

De voorbalustrade is opgevat als een afscheiding met mooi metselwerk tusschen een groote buitenplaats en den weg. De a^jour bewerkte muur (4) werd opgemetseld uit paarsrooden steen, opgesierd met gelen nagepersten steen.

Daarentegen wordt met de zijmuur bedoeld een denk= beeld te geven van een muur ter afscheiding van tuinen aan den weg gelegen in eenvoudiger bewerking. Het ondergedeelte (6) is gemetseld van miskleurig hardgrauw (bont metselwerk), daarboven bestaat vak 5 uit kleurig boerengrauw, terwijl de muur wordt afgedekt door een rollaag van kleurigen klinker.

Uit den vloer opgemetseld in Rijndrielingen en het bovenvlak eenigszins achterwaarts oploopend naar den zijwand (5 6) is een monstertafel gemaakt, waarop verĀ» schillende klinkersoorten worden getoond en waarop een album met afbeeldingen van bouwwerken in baksteen ter inzage ligt.

J. H. J.

*

Sluiten