Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals de naam reeds aanduidt vormen de straatklinkers het bij uitstek geschikte materiaal voor bestrating en vloeren, 't welk in Nederland op ruime schaal wordt aangewend.

De klinkers en het hardgrauw vormen sinds onheugelijke tijden in Nederland het aangewezen materiaal voor gevel» werk en opgaande muren van gebouwen benevens voor waterwerken, als brugpijlers, sluismuren, kaaimuren, land» hoofden enz.

Het boerengrauw vindt mede voor tal van metselwerken, waarbij minder op hardheid gelet wordt, toepassing.

Het rood is de steen voor binnenmuren en fundamenten voor welke laatsten ook de mondsteenen uitnemend ge» schikt zijn.

Een prachtige waalsteensoort is de nageperste steen.

Het napersen heeft ten doel den uit de hand gevormde of met de gewone of de strengpers vóór gevormden steen kantiger te maken en grootere dichtheid te geven. De nageperste steen vindt men in twee hoofdgroepen verdeeld nl. de klinkers en de grauwe steenen. De kleur verschilt van den gewonen Waalsteen in zooverre, dat het rood meer naar het paarsche zweemt en de klinkers blauw» of paarsachtig grijs zijn.

Bij de Utrechtsche steen treft men nog een groep appel» bloesem aan. Deze is van een voortreffelijke kleur en voor gevelsteen zeer gezocht.

Ook onder de Groningsche steen treft men goede straat» klinkers aan. Deze steen wordt in hoofdzaak verdeeld in klinkers, grauw, gaar en bleek of mondsteen. Het formaat komt ongeveer overeen met den waalvorm.

Het zou ons te ver voeren alle bestaande baksteensoorten te vermelden.

Genoeg zij het mede te deelen, dat alle mogelijke kleur» nuances in het grijs, grauw, rood en geel te verkrijgen zijn in diverse formaten. De leden der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten zijn zeer gaarne bereid monsters van hunne fraaie producten toe te zenden.

Het keuren van baksteen geschiedt als van ouds op klank en kleur. De steenen worden plat tegen elkaar geklopt en

Sluiten