Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelpark, waardoor de woonvertrekken naar de Park* zijde zijn gelegd, terwijl de keuken naar de straatzijde werd uitgebouwd. Het huis .bevat behalve keuken, bij* keuken en service, een salon, eetkamer, studeerkamer en spreekkamertje op de parterreverdieping, van uit een kleine hal toegankelijk. Op de verdieping zijn gelegen drie slaapkamers, badkamer, een kleine zolderruimte, daarboven een grooten zolder met dienstbodenvertrekken. De hal is van schoon werk opgetrokken, t. w. verglaasde steen als lambriseering, met daarboven siersteen. De plafonds der benedenvertrekken zijn van hout, de overige gestucadoord en geschilderd. De wand van het salon is behangen, die der overige vertrekken geschilderd. De tuin'is in het karak* ter van het huis aangelegd.

PLAAT 2.

VILLA TE LAREN.

ARCHITECT H. P. BERLAGE Nz.

Dit landhuisje is opgetrokken in hardgrauwe steen en met riet afgedekt. De lengte jbedraagt 16.72 M., terwijl het eenjbreedte van ongeveer 10 M. heeft. Het parterreplan bevat een huiskamer met waranda, een werkkamer, een spreekkamer, een keuken en een bijkeuken, alle zeer doel* matig en praktisch gegroepeerd om een kleine hal, welke tevens een trap bevat, die naar de bovenste ├ętage loopt, waarop de slaapvertrekken zijn. Aan het geheele ge* bouwtje is zoo goed als geen natuursteen gebruikt.

PLAAT 3.

INTERIEUR KOOPMANSBEURS AMSTERDAM.

ARCHITECT H. P. BERLAGE Nz.

De plaat geeft het inwendige te zien van het lokaal voor de (effectenbeurs in de groote koopmansbeurs te Amsterdam. Deze beurs is het meest belangrijke en interes* santste bouwwerk van den architect Berlage. Op waarlijk verrassende wijze is voornamelijk in de interieurs getoond welk een effect, ook in monumentalen bouw, met het prachtige baksteenmateriaal is te bereiken.

Van natuursteen is uiterst weinig gebruik gemaakt, ja, deze is tot het hoogst noodige beperkt. Voor versiering

Sluiten