Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is hier en daar gebruik gemaakt van verglaasde steen en sectieltegels.

PLAAT 4.

HOTEL TE AMSTERDAM.

ARCHITECT W. KROMHOUT Czn.

Het afgebeelde gebouw is het American hotel*pension* café*restaurant gelegen aan het Leidscheplein te Amsterdam, zijnde een der voornaamste hotel*cafe's dier stad.

Het is in een licht gele baksteen opgetrokken, hier en daar versierd met verglaasde steen onder betrekkelijk spaar* zaam gebruik van lichtkleurig graniet.

Het gebouw is met roode pannen gedekt en maakt, ook vooral door het mooie silhouet, een zeer aangenamen in* druk. Ook in het inwendige is de baksteen hier en daar, voornamelijk in de bogen en lijstwerken, zichtbaar gelaten.

PLAAT 5.i

KATHEDRALE KERK TE HAARLEM.

ARCHITECT JOS. H. CUYPERS.

Deze kerk genaamd „De Kathedrale kerk van St. Bavo" is gebouwd op een terrein aan de Leidsche vaart te Haarlem.

Aan dit fraaie bouwwerk is de baksteen overheerschend toegepast zelfs voor de torentrappen. Verder terracotta als veredeling van baksteenbanden, tegels en goten. De terra* cotta fabricatie heeft zich gedurende den bouw (1893—1906) belangrijk ontwikkeld. Voorts vonden toepassing profiel* steenen, glasharde geprofileerde afdekblokken, geel ver* glaasde terra*cotta, kleurig verglaasde terra*cotta, kleurig verglaasde versieringen van aardewerk, kleurig verglaasd steengoed als geornamenteerde goten op de vier koepel* torentjes en Delfts aardewerk.

De architect zegt ongeveer het volgende:

„Het fraaie kleureffect van het geheel is dus verkregen door natuurlijk materiaal, dat geen beschildering behoeft, en waarvan na verloop van tijd door inwerking der metsel* specie en te harde scherpe kleur overgaat in talrijke nuancen, welke ongetwijfeld aan de groote muurvlakken meerdere bekoorlijkheid geven.

Sluiten