Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAAT 11 en 12.

INGANGEN VAN WOONHUIZEN.

ARCHITECT K. P. C. DE BAZEL.

Op plaat 11 en 12 zijn de ingangen van woonhuizen voorgesteld, eveneens door den architect De Bazel gebouwd. Een sobere doch zeer voornaam doende combinatie van natuursteen en baksteen geven deze voorbeelden te aan« •schouwen. Op plaat 11 is tevens aangetoond, dat voor straat* en vloerbemetseling de baksteen een zeer sierlijk materaal is.

PLAAT 13.

HOFSTEDE OUD*BUSSUM.

KANTOOR EN WONING.

ARCHITECT K. P. C, DE BAZEL.

De Hofstede „Oud*Bussum" is gesticht op het „Land* goed Oud*Bussum" (Bosch van Bredius). De gebouwen zijn gerangschikt om een plein van ± 4000 M". oppervlak. Noordelijk van de stallen zijn de mestbakken gelegen. Teneinde bovenverontreiniging te voorkomen, zijn deze bakken in stampbeton opgetrokken. De stalwanden zijn inwendig tot 1.80 M. hoog van verglaasd materiaal.

Onze plaat doet het kantoorgebouw (waarin woning) zien, 't welk tot het complex behoort. Een uiterst een* voudig doch fraai exempel is hier het in gewone hollandsche pannen uitgevoerde dak.

PLAAT 14.

LANDHUIS TE HILVERSUM.

ARCHITECT J. W. HANRATH.

Dit landhuis is gebouwd op den Trompenberg te Hil* versum. Het huis is een zomerverblijf. Zitkamer, eetkamer en waranda zijn daarom aan de noordzijde ontworpen. De éénsteensmuren met een klamp van een tweegaatssteen zijn gemetseld in waalhardgrauw en met hardsteen afge* dekt. Het houtwerk van ramen en buitendeuren is wit geschilderd, terwijl het dak met roode kruispannen is afgedekt.

Sluiten