Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naamlooze Vennootschap Steenfabrieken „Over-Betuwe"

voorheen: A. N. COSTERUS & C°.

- te WAGENIïUGEN. =====

FABRIEKEN:

te RENKUM en te REMMERDEN ï b ij R h e n e ii.

SPECIALITEIT IN

Straatklinkers en Gevelsteen.

BEKROOND: GOUDEN MEDAILLE ANTWERPEN J885.

Société Anonyme Briqnetterie „Over-Betnwe"

ci-devant:

A. N. COSTERUS & Cy.

a WAGENINGEN

HOLLANDE.

°m FABRIQUES: 'm

a RENKUM et & REMMERDEN ' prés de Rhenen. I

SPÉCIALITÉ EN

Straatklinkers et en Briques de Fagade.

MEDAILLE D'OR ANVERS J885.

Sluiten