Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sinadelijken ondergang van zijn Israël, dat zich aan hem den nationalen dood at.

Yoor wie Israël minde, zooals alleen Jezus het minnen kon, een nieuwe bittere teug uit den drinkbeker, dien hem de Vader op de hand zette.

Maar ook, door den dood van Israël henen, zag Jezus, stervend aan zijn kruis, de geboorte, het opbloeien, het eens gewisselijk tot triomf komen van het „Koninkrijk der hemelen".

En in dat Koninkrijk zou zijns de kroon der eere zijn, hem door den Yader zelf gereikt.

Sluiten