Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"V olk van God, leeft ge bij dat kruis F

Laat ge dat kruis diep in uw ziel, diep in uw ingewand en in uw meren dringen, om u het vreeslijke te doen beseffen van een ongerechtig bestaan, waarover zulk een toorn ging, en dat alleen door zulk een offer kon verzoend worden ?

We gaan weêr door de lijdensweken.

Het Paasehfeest nadert weêr.

Och, of ge dan weer veel dieper dan ooit van uw doemwaardigheid en schuld voor den Heilige Israëls mocht overtuigd worden.

Dan maar ook dan alleen, komt het weer tot bekeering; dan alleen komt ge m uw persoon tot uw Borg; dan alleen is er een (xolgotha, is er een Kruis voor u!

Een Kruis, en aan den voet van dat Kruis een Fontein die geopend is ook tegen uw ongerechtigheid en vw zonden!

Sluiten