Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

De Heer Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, Ingenieur-Directeur van de Rijksopsporing van Delfstoffen, had de welwillendheid ten behoeve van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling in den loop van het voorgaande jaar eenige hydrologische gegevens betreffende de Peelstreek te verzamelen.

Het rapport betreffende dezen arbeid werd in den aanvang van September 1909 aan het Congresbestuur aangeboden. Ouder mededeeling, dat het den Heer Van Waterschoot van der (tracht namens het Congres zijn bijzonderen dank had gebracht, stelde het Bestuur voor het vorenbedoelde rapport openbaar te maken. Overeenkomstig dat voorstel werd door liet op 18 en 14 November 1909 te Groningen gehouden Congres besloten.

In de verwachting van geldelijken Regeeringssteun is indertijd, ter bestrijding der noodzakelijke aan de onderzoekingen verbonden kosten, door het Congres eene subsidie ter beschikking gesteld. Deze subsidie werd voor ongeveer de helft gebruikt. Overtuigd van het groote belang der hierbedoelde onderzoekingen en zich vleiende, dat een hernieuwd verzoek om geldelijken steun aan anderen arbeid van het Congres, zal worden ingewilligd, heeft het Congresbestuur de ongebruikt gebleveu gelden ter beschikking van den Heer Van Waterschoot van der Gracht gelaten, zoodat gedurende het jaar 1910 op den ingeslagen weg zal worden voortgegaan.

Sluiten