Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Mioceen. Alleen midden-mioceen is hier bekend: een kalkvrije, sterk glauconitische en glimmerrijke, donkergroene, zeer slappe fijnzandige klei, in den regel arm aan fossiliën, maar in de onderste 10 M., die ook zandiger zijn, plaatselijk zeer sclielprijk. De dikte is niet nauwkeurig bekend en neemt waarschijnlijk naar het westen sterk toe.

b. Oligoceen. Het in Limburg zoo sterk ontwikkelde opperohgoceen ontbreekt hier geheel. Midden-oligoceene zeer vette en plastische grauwe leem is overal langs het eoceen-zadel gevonden; hij bevat groote kalk-septariën, veel pyriet en hier daar schelpen; de grootste dikte die in boringen bekend geworden is, bedraagt 70 M., maar is mogelijk elders nog aanzienlijker. Onder deze septariënklei volgt nog circa 10 Meter dik fijn lichtgroen fossielloos drijfzand met groote glauconietkorrels, dat vermoedelijk tot het onder-oligoceen te rekenen is. Het oligoceen sluit eindelijk af met een grindlaag uit donkerolijfgroene gerolde phosphorietknollen met veel haaientanden, die overal min of meer duidelijk om het eoceen-zadel kan worden teruggevonden.

a. Eoceen. De kern van Twenthe is uits^iitend eoceen, dat vanaf Vreden over Haaksbergen, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Weerselo en Ootmarsum overal aan de oppervlakte of onmiddellijk onder het diluvium gevonden wordt. De bovenste bekende lagen worden gevormd door lichtgroene glauconitische Bartonien- zanden met Nummulites Orbignyi, Nu mm. Wemmeliensis, Batopora scrobiculata; onderaan wisselen deze zanden af met grauwe kwartsietbanken. Te Zuid-Barge in Drente werd ondei deze serie, bij circa 200 M. diepte, Lutetien aangetoond. Daaronder volgt dan nog een fossielvrije, zeer dikke serie (300 M.) van fijnzandige vuilgroene zeer vaste mergelige leem, met harde groene mergelbanken en grauwe zandsteenLigen, die eindelijk in een harde bruinachtige mergel overgaat, die wellicht palaeoceen is.

Het tertiair ligt hier overal op de geabradeerde oppervlakte van een zeer gecompliceerd schollenland, zoodat nu eens krijt, dan weder jura, trias of zelfs zechstein onder het tertair wordt aangeboord.

Sluiten