Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die eene boring beschreven bij het Klooster Marienaal te Grave. Dit gebied wordt thans door ons onderzocht. Reeds op zeer geringe diepte (soms nog boven A.P.) wordt in een gedeelte van dit gebied fossielrijk Opper-Mioceen bereikt. Dit alles wijst op een belangrijke opheffing, een nieuwe noordelijkere Peelhorst.

De op de hierboven omschreven wijze verkregen scherpe omlijning der horsten en slenken is van zeer groot gewicht voor de hydrologie. Immers wordt op de horsten zeer spoedig marien tertiair bereikt, dat in dit gedeelte van ons land steeds uit uiterst fijne, meer of minder sterk leemige zanden bestaat, die voor wateronttrekking hoegenaamd niet in aanmerking komen. Naar de diepte gaan deze zanden in klei en niergels over, waaronder eerst op zijn vroegst bij + 600 M. waterhoudend krijt wordt bereikt, dat echter overal zoutachtig water bevat.

In de slenken echter ligt eene dikke afzetting van diluviaal grint en zand en daaronder honderden meters dikke oudere fluviatile zanden, met enkele klei- en ook grintlageri. Deze ,,oud-fluviatile' lagen nu xijn hier overiceldiijcnd waterrijk. In alle boringen van eenige diepte in het gebied, tusschen Sittard, Roermond en Weert, is men op geweldige spuitende bronnen gestoten, die veelal de boring deden verongelukken. Dit was o. a. het geval bij Maaseyck en Ven in België; de boringen bij Molenbeersel, Obbicht en Vlodrop I konden slechts niet de grootste moeite door de bronnen-zones heengebracht worden. Te Ven werden groote houtbrokken en massa's zand mede uitgeworpen; te Vlodrop steeg het water 14 M. hoog in den boortoren en werd het geheele terrein onder het zand gespoten. Een onzer proefboringen nabij de spoorlijn Roermond—Dalheim trof op reeds :?0 M. diepte een dergelijke bron, die bijna 1000 liter water per minuut 'i 51. hoog opspoot. Het gat werd slechts met de grootste moeite gedicht. De bron bij Vlodrop ontsprong op 156 M. diepte, die bij Ven op + .800 M. diepte.

Het water is zoet, maar tamelijk sterk ijzerhoudend en riekt meer of minder naar zwavelwaterstof. Deze verontreinigingen

Sluiten