Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgd, zoodat men ook daar op groote diepte overvloedig zoet water zoude kunnen aantreffen, wanneer ten minste —■ iets dat wij ook nog niet weten — deze waterdoorlatenae lagen, die verder naar het Noordwesten zeker marien worden, hier niet te fijn en te kleiachtig en dus voor wateronttrekking minder geschikt worden. Er is nog meerder onderzoek noodig, alvorens de west- en noordkust van Nederland met stelligheid kan verklaard worden voor een gebied, waar nergens zoetwater in den bodem te vinden is.

De Ingenieur-Directeur der Rijksopsporing van Delfstoffen: VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT.

Sluiten