Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer

ALGEMEEN ()cr handboringen UITGEVOERD [UITGEVOERD

VOLG- R^kVaopIpOgnngevan . . ONTLEEND AAN: PLAATSBEPALING.

Delfstoffen DOOR. IN.

NUMMER. | verricht.

'

Handboring H. B. VII. 1 Reekers, Augustus Teil oosten van

24 Noordwijk. 1908 Maasbree.

Handboring H. R. VIII. Reekers, Augustus Te Merselo bij Ven-

25 Noordwijk. 1908 ray.

Handboring H. B. IX. Reekers, Augustus Bij station Mill aan

26 Noordwijk. 1908 de lijn Boxtel—

Wesel.

Handboring H. B. X. Reekers, September Circa 500 M. ten

27 Noordwijk. 1908 westen van Baarlo.

Handboring H. B. XI. Reekers, September Aan den linkeroever

28 Noordwijk. 1908 van de Maas, te¬

genover Steyl.

Handboring H. B. XII. Reekers, October Bij station Belfeld

29 ' Noordwijk. 1908 aan de lijn Venlo-

Roermond.

Handboring De Boer, October Medegedeeld. j Nieuwe zuivelfa-

30 Leeuwarden. 1908 briek te Hout, aan

den weg v. Baarlo naar Kessel.

Handboring De Boer, October « Op liet terrein van

31 Leeuwarden.; 1908 diepboring 9 tus-

schen Baarlo en Helden.

Handboring! H. B. XIII. Reekers, November Bij liet gehucht

32 | Noordwijk. 1908 Geloo aan den weg

van Belfeld naar Leemhorst.

Handboring Dr. J. Lorié: Con- Huize Mariendaal

33 i tributions a la bij Grave.

géologie des PaysBas. X. Sondages en Zélande et en Brabant. Bulletin Societé beige de géologie etc. 1903.

Handboring H. B. XIV. De Boer, Januari Circa 500 M. ten

34 Leeuwarden. 1908 zuiden van Reek,

aan den weg naar » Zeeland.

Sluiten