Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B O O R L IJ S T E N.

volgnummer. ^ojm M^/m AARD DEK GRONDLAGEN. geolog. formaties.

___

Handboring 0.— ; 8.— Lichtgeel zaud. Verplaatste grond.

1 8.— 1 14.— Zeerfijn,witglimmerhoudendzaud. Miocene bruinkool forCirca 54 M. matie.

+ A.P. 14.— 16.— Donkerbruine humeuze klei, met ld.

fossiel hout.

16.— 38.— Bruingrijs fijn humeus zand, met ld.

stukjes fossiel hout en donkere kleilaagjes.

38.— 44.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Opper-Oligozand, plaatselijk tot zandsteen ceen.

verhard.

44.— 80.— Dito glauconietzand met schelpen. Id.

Handboring 0.— 4.— Lichtgrijze, zandige leem. Zanddiluvium.

2 4.— 8.— , Leemig fijn zand, enkele rol- ld. 17.2 M. steentjes tot ll/2 cM.

-j- A.P. 8.— 10.— Wit fijn zand, met eenig grof zand ld.

vermengd.

10.— 11.— Zwarte, zandige leem. Id.

11.— 13.— Grijs, fijn humushoudend zand. Id. 13.— 15.— Lichtgele klei. Id. 15.— 17.— Lichtgrijs, fijn leemig zand. Id.

17.— 24.— Grijze en grijsgele zandige klei. Id.

24.— 25.— Grijs, leemig, zeer fijn zand. Id.

25.— 28.— Grof zand met rolsteentjes, (een j Rijn-enMaasdiluviutn.

keitje van graniet, op 26 M.)

Handboring 0.— 7.— Fijn, lichtgeel zand. Zanddiluvium.

3 7.— 8.— Zandig veen. ld. 17. _ M. 8.— 15.— Fijn humushoudend zand. Id.

+ A.P. 15.— 19.— Dito zand, vermengd met eenig ld.

grof zand en enkele kleine rolsteentjes tot 3 ml.

19.— 30. Fijn leemig humushoudend zand. Id.

30.— 50.5 Grof zand met rolsteentjes tot 1 cM. Rijn-en Maasdiluvium. 50.5 51. Leemig, fijn zand met enkele rol- ld.

steentjes.

51.— 54.— Fijn zand met enkele rolsteentjes. Id.

Sluiten